B3IT erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

VD om året som gått

2016 - ett rekordår och fortsatt tillförsikt "Vi är stolta över vad vi åstadkommit, men konstaterar att vi tävlar på en marknad som är värd dryga 60 miljarder bara i Sverige, och att vi därmed har en marknadsandel på en knapp procent. Det innebär...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Antal anställda 31 december

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2006-2016 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal 2016

367
GENOMSNITTLIGT ANTAL MEDARBETARE
7,9%
RÖRELSEMARGINAL
27,7%
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

IR-kontakter

Sven Uthorn
VD B3IT koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3it.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 4799
harriet.piscator@b3it.se
Annette Björklund
IR-ansvarig
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3it.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 2001
rolf.kolmodin@b3it.se